Táto stránka bola presunutá na "app.profe-industry.sk". Odporúčame si upraviť uložené záložky v prehliadači, prípadne iné uložené odkazy.


V prípade otázok kontaktujte svojho nadriadeného.